Redigera Logga ut
Tillbaka

Stockholm Othello EGP 2018

Sign me up!
Bishop Arms, Tyska Brinken 36
2018-04-28
10:00
Stockholm Othello
11 0720165222

Welcome to Stockholm Othello EGP!
Stockholm is beautyful in the spring! Enjoy Stockholm, meet players from all over Europa and have a fun time!

How to register and more information you find here! 

Informations, start fee´s and registration: write to steentoft@worldothello.org

Påminner om STOCKHOLM EGP 28-29 April.

21 registrerade hitills!
Vi ber er att förregistrera sig om möjligt! Detta för att det ingår luncher, och vi måste senast 20/4 meddela Bishop Arms hur många luncher det blir. 
Du kan välja att bara dyka upp också samma dag, men vi kan inte garantera lunch, och startavgiften kan bli lite dyrare än om man inte förregistrerar sig! 
Skicka ett email till steentoft@worldothello.org med registrering och om ni ska ha lunch!

Läs mer här: http://othello.nu/temp-sidor/bishop-arms-othello-egp-2018.

As normal Stockholm EGP have four price classes:
Class EGP and class 2-4. Every class depends at the WOC rating.

Class EGP - all players
Class II - rating 2000 - 1801
Class III - rating 1800 - 1401
Class IV - Under 1400 - ....
Best three youth
Best three debutants
För att en klass ska bli av måste minst 4 spelare finnas i spelklassen!